VPS Hosting

VPS-01
Şu tarihten $2.50/ aylık

 • 1 vCore CPU

 • 1GB DDR4 RAM

 • 15GB NVMe SSD NVMe Storage

 • 2TB @ 1Gbit Uplink

 • 1x IPv4 Address

 • 1.5Tbps DDoS Protection
VPS-02
Şu tarihten $4.99/ aylık

 • 2 vCore CPU

 • 2GB RAM

 • 20GB NVMe SSD NVMe Storage

 • 2TB @ 1Gbit Uplink

 • 1x IPv4 Address

 • 1.5Tbps DDoS Protection
VPS-03
Şu tarihten $8.99/ aylık

 • 4 vCore CPU

 • 4GB RAM

 • 40GB NVMe SSD NVMe Storage

 • 5TB @ 1Gbit Uplink

 • 1x IPv4 Address

 • 1.5Tbps DDoS Protection
VPS-04
Şu tarihten $12.99/ aylık


 • 5 vCore CPU

 • 6GB Ram

 • 70GB NVMe Storage

 • 6TB @ 1Gbit

 • 1 IPv4 Address

 • 1.5Tbps DDos Protection


VPS-05
Şu tarihten $18.99/ aylık


 • 6 vCore CPU

 • 12GB Ram

 • 85GB NVMe Storage

 • 7TB @ 1Gbit

 • 1 IPv4 Address

 • 1.5Tbps DDos Protection


VPS-06
Şu tarihten $24.99/ aylık


 • 7 vCore CPU

 • 16GB Ram

 • 100GB NVMe Storage

 • 8TB @ 1Gbit

 • 1 IPv4 Address

 • 1.5Tbps DDos Protection